Przyczyny alkoholizmu

Skąd się bierze alkoholizm?

Alkoholizm to choroba ciała, duszy i umysłu. Do dziś nie znaleziono wyczerpujących odpowiedzi na pytanie skąd bierze się choroba alkoholowa, jakie są przyczyny uzależnienia od alkoholu? Na podstawie badań naukowych, terapii alkoholowych grupowych i indywidualnych prowadzonych z osobami dotkniętymi alkoholizmem, możemy wyodrębnić kilka czynników stanowiących podłoże choroby:

  • biologiczne,
  • psychologiczne,
  • społeczne,
  • duchowe.

 

Podłoże biologiczne

Alkoholizm nie jest chorobą genetyczną, jednak możliwe jest dziedziczenie predyspozycji do uzależnienia. Część ludzi posiada też zwiększoną tolerancję na alkohol. Piją go więcej, piją dłużej i w końcu staje się niezbędny do życia.

 

Podłoże psychologiczne

Alkoholizm często bierze się z niedojrzałości emocjonalnej, nieśmiałości, niskiego poczucia własnej wartości, lęków, niepowodzeń, nadmiernego stresu, samotności itd. Sięgamy po alkohol, bo wydaje nam się, że jest „cudownym” środkiem na wszystkie problemy. Picie niepostrzeżenie staje się ważnym elementem życia, bo pomaga nam na co dzień radzić sobie z negatywnymi emocjami.

 

Podłoże społeczne

Uzależnienie od alkoholu może wynikać z kultury, tradycji, obyczajowości, warunków w jakich żyjemy, środowiska rodzinnego, nauki, pracy. Istnieje społeczne przyzwolenie na nadmierne używanie alkoholu zawsze i wszędzie.

 

Podłoże duchowe

Duchowość odgrywa znaczącą rolę w życiu i funkcjonowaniu człowieka. Poza religią coraz częściej słowo duchowość pojawia się w psychologii i pedagogice. Według definicji duchowość oznacza zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, to umiejętność postawienia sobie pytań: kim jestem, skąd pochodzę i dokąd zmierzam? Zrozumienie siebie pozwala na odpowiedzialne kierowanie swoim życiem.

Pamiętaj, że w momencie, kiedy doświadczasz już poważnych problemów, związanych z nadużywaniem alkoholu, kiedy twoje picie wkracza w kolejną fazę alkoholizmu, nie zastanawiaj się „dlaczego?” Nie marnuj czasu, zacznij działać, podejmij terapię w odpowiednim ośrodku leczenia alkoholizmu.

Kontakt