Kadra

Założyciel i właściciel ośrodka Waldemar Borowski

"Z alkoholem, w moim życiu, nie rozstawałem się przez 22 lata. Początkowo piłem, bo chciałem. Nagradzałem nim moje sukcesy, był lekarstwem na stres i przemęczenie. Z czasem już piłem, bo musiałem. Alkohol powodował coraz większe spustoszenie i straty, w moim życiu osobistym, duchowym, rodzinnym i zawodowym. Sięgnąłem dna, gdzie poczułem całkowitą bezradność i bezsilność wobec braku obycia się bez alkoholu.

Przyjąłem pomoc, którą wcześniej odrzucałem. Poddałem się terapii. Dzięki wspaniałym terapeutom, otworzyłem się. Na terapii zdobyłem i rozwijam umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami i emocjami. Umiem nad nimi panować i kontrolować je. Wiem jak żyć, by nie pić. Zrozumiałem, że jestem alkoholikiem i zaakceptowałem alkoholizm jako moją chorobę. Dziś bez problemu zachowuję trzeźwość. Teraz buduję życie na nowo i jest mi łatwo. Przeżywam chwile, których wcześniej nie doświadczałem. Uratowałem i rozwijam drugi związek małżeński, pierwszy przegrał z alkoholem. Obecnie realizuję swoje marzenia i rozwijam pasje. Pomagam innym alkoholikom, jak niegdyś zrobiono to względem mnie.

Teraz, moją główną ideą jest pomaganie innym w znalezieniu złotego runa, którym jest dotykanie i odczuwanie życia. Misję swoją, rozpocząłem od wybudowania wyjątkowego Ośrodka, gdzie każdy, kto zdecyduje się zmienić swoje życie i smakować je na trzeźwo – znajdzie swój azyl, schronienie i pomoc."

Dr n.med. Artur Januś  

lekarz specjalista psychiatra (2863548)

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Konsultuje i diagnozuje pacjentów psychiatrycznie.

Joanna Izydorczyk

Instruktor  terapii uzależnień

Jan Świątek

Terapeuta uzależnień


Absolwent Studium Terapii Uzależnień w Warszawie oraz Fundacji Uwolnienie w Łodzi. Od 22 lat żyje w trzeźwości, a od 17 lat pracuje z osobami uzależnionymi.

 

Jeden z założycieli Stowarzyszenia Trzeźwości w Suchej Beskidzkiej. Lubi przebywać w naturze, kocha góry. Twórca własnej rzeczywistości.

 

Barbara Urban

Instruktor terapii uzależnień

 

Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień w Krakowie. Jest licencjonowaną pielęgniarką. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziale psychiatrii, na oddziale abstynencyjnych zespołów alkoholowych oraz na oddziale leczenia uzależnień. Dodatkowo jest instruktorem narciarstwa. Hobby- chodzenie po górach...

 

 mgr Anna Borowska

Psycholog

Instruktor jogi

 

Psycholog  oraz certyfikowany nauczyciel jogi metodą Sivanandy (200 RYT Yoga Alliance),  która skupia się na alternatywnych metodach leczenia uzależnień. Prywatnie joga towarzyszy jej w życiu codziennym jako pasja już od wielu lat, którą pragnie zarażać inne osoby. Na co dzień regularnie prowadzi zajęcia jogi , organizuje warsztaty, a także weekendy z jogą. Ponadto niezwykle ważne jest dla niej zarażanie ludzi uśmiechem, a także pozytywną energią, którą czerpie zarówno z własnej praktyki jak i od innych ludzi.

 

Ewa  Siedlecka

ratownik  medyczny

Małgorzata Kuchta-Mendyk

 

pielęgniarka psychiatryczna

Beata  Ficek

licencjonowana pielęgniarka

Ewa Kociołek

licencjonowana pielęgniarka

Fachową opiekę lekarską zapewniają również :

 

Lek.med. Jerzy Włodarczyk  - internista anestezjolog

Lek. med. Marek Głuch - internista

Lek. specjalista psychiatra - Aneta Rewer

Dyplomowana pielęgniarka - Monika Szarlej