Rozkład zajęć

*Uwagi

  1. W tygodniu podczas zajęć grupowych, pacjentom przysługują krótkie przerwy. O ewentualnych zmianach w rozkładzie zajęć pacjenci zostaną wcześniej poinformowani.
  2. Na spotkania indywidualne umawiają się pacjenci.