Realizowane tematy

I. T y d z i e ń

Alkoholizm jako choroba.
Objawy uzależnienia według ICD 10.
Fazy rozwoju uzależnienia.
Identyfikacja z chorobą jako warunek trzeźwienia.
Wpływ picia na organizm.
Głód alkoholowy Sieć wsparcia.Emocje i uczucia

 

II. T y d z i e ń

Utrata kontroli picia.
Próby kontroli picia.
Mechanizmy uzależnienia.
System nałogowego regulowania uczuć
Mechanizmy uzależnienia.
System iluzji i zaprzeczeń
Mechanizmy uzależnienia.
System rozproszonego i rozdwojonego Ja
Rodzina alkoholowa
Wstyd i poczucie winy/p>

 

III. T y d z i e ń

Złość i agresja.
Umiejętności potrzebne w trzeźwieniu.
T A Z A (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich)
Program AA – programem trzeźwienia.
Znaczenie grup samopomocowych w trzeźwieniu
Stres – jak sobie z nim radzić.
Relaksacja.
Poznawanie siebie

 

IV. T y d z i e ń

Żal po stracie.
Mapa świata alkoholika.
Zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików.
Program HALT i 24 godziny.
Lęk przed zmianą
Duchowość.
Planowanie zmiany
Zapobieganie nawrotom choroby