Przebieg terapii

Przebieg terapii

W naszym ośrodku prowadzimy cztery rodzaje terapii:

  • rozszerzoną, trwającą 42 dni,
  • podstawową, trwającą 30 dni,
  • pogłębioną, trwającą 14 dni,
  • nawrotową, trwającą 14 dni.

Przebieg terapii alkoholowej uzależniony jest od stanu danej osoby. Dlatego też pierwszym etapem leczenia uzależnienia od alkoholu lub hazardu jest zawsze wydobycie u osoby uzależnionej chęci i motywacji do leczenia – Pacjent powinien być w pełni świadomy tego, że chce pozbyć się nałogu i własnych przyzwyczajeń.

 

Właściwe leczenie rozpoczyna się od badań lekarskich i przebiega w oparciu o bezpłatny detoks (w przypadku choroby alkoholowej) oraz opiekę psychoterapeutyczną. Każdy Pacjent traktowany jest w pełni indywidualnie – stopień uzależnienia jest różny, dlatego też tworzone są indywidualne plany leczenia, uwzględniające potrzeby i problemy Pacjenta. Przebieg terapii alkoholowej obejmuje również udział w grupach zadaniowych, zajęcia psychoedukacyjne, treningi asertywności, a także program zapobiegania nawrotom uzależnienia.

 

W trakcie leczenia znaczny wpływ na skuteczność leczenia mają również zajęcia relaksacyjne oraz indywidualne sesje z udziałem najbliższych osób. Prowadzimy także zajęcia z psychorysunku i emitujemy filmy terapeutyczne. W czasie wolnym stawiamy na aktywność-siłownia,piesze wycieczki.

 

Jak wpływa terapia?

Uświadamia, jaki jest wpływ alkoholizmu zarówno na życie uzależnionego, jak i jego rodziny i bliskich, a także:

  • Pozwala dostrzec problem.
  • Umożliwia stawienie czoła problemowi.
  • Uczy mechanizmów o charakterze psychologicznym.
  • Pozwala zaakceptować chorobę.
  • Dostarcza narzędzi i umiejętności skutecznych, wpływających na skuteczną walkę z uzależnieniem.
  • Daje szanse ponownego dostrzeżenia piękna świata i życia.


Nasza misja i cel

Naszą misją jest niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz wsparcia bliskim im osobom. Ośrodek powstał w wyniku doświadczeń i chęci pokazania uzależnionym od alkoholu i hazardu, że istnieje alternatywa i że nie ma takich problemów, z którymi nie dałoby się skutecznie walczyć. Terapia to nie wszystko, co jesteśmy w stanie zaproponować – zapraszamy również na warsztaty terapeutyczne i mitingi, w których udział brać mogą osoby uzależnione, współuzależnione oraz członkowie rodziny. Naszych absolwentów zapraszamy również na wypoczynek – wśród pięknej przyrody i w atmosferze spokoju oraz bezpieczeństwa.

 

Nasz ośrodek to nie tylko piękne okolice i komfortowe pokoje. Budują go przede wszystkim ludzie pełni pasji oraz posiadający wiedzę i narzędzia niezbędne do tego, by nieść pomoc. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uwolnić się od swojego uzależnienia i pragną podjąć z nim skuteczną walkę.

 

„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia.”
Mark Twain