Blog

Alkoholizm w czasie pandemii

Alkoholizm w czasie pandemii

Z doświadczenia wiemy, że wszelkie sytuacje kryzysowe mogą powodować wzrost spożycia napojów wysokoprocentowych i innych substancji psychoaktywnych. Pandemia koronawirusa, która dotknęła świat w tym roku, jest niewątpliwie groźna, ale także nieprzewidywalna. Jej skutki widoczne są niemalże w każdym aspekcie naszego życia. Pandemia wpływa na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej i gospodarczej wielu krajów. Powoduje to ogromny stres oraz obciążenie psychiczne, a niekiedy nawet lęk przed utratą pracy itp. Wszystkie te czynniki sprawiają, że sprzyja ona rozwojowi choroby alkoholowej oraz innych uzależnień.

 

Pandemia a używki

Początkowa izolacja, zmiany w warunkach pracy, zamknięcie w domach, konieczność przebywania z rodziną 24 godziny na dobę, a także samotność. Wszystkie te czynniki wywołują silny stres. Osoby uzależnione nie radzą sobie z trudnościami, relacjami międzyludzkimi, izolacją i swoje emocje regulują alkoholem. W związku z pandemią zmniejszyła się dostępność do placówek zdrowia psychicznego i ośrodków leczenia uzależnień. Ponadto swoją działalność zawiesiły kluby AA. Alkoholik dla zdrowienia potrzebuje grupy wsparcia. Mocna i silna motywacja oraz program terapeutyczny to klucze do wyjścia z nałogu.


Możliwe zagrożenia w trakcie pandemii


Wśród wielu osób uzależnionych czy też pijących okazjonalnie panuje błędne przekonanie, że spożywany napój wysokoprocentowy zwalcza wirusy. Wręcz przeciwnie. Prawda jest jednak taka, że alkohol obniża odporność organizmu, odwadnia, pogarsza stan zdrowia i zwiększa ryzyko infekcji. Ponadto w stanie upojenia alkoholowego nierzadko osoba podejmuje nieodpowiedzialne decyzje. Narażona jest więc na różnego rodzaju wypadki i urazy. Niekiedy skutkuje to wizytami w szpitalach, które często są źródłem COVID-19.


Bezpieczna dezynfekcja


Również stosowanie preparatów do dezynfekcji na bazie alkoholu, może być bardzo niebezpieczne dla alkoholika i spowodować nawrót choroby. Podczas pandemii wskazane jest zatem używanie do tego celu środków bezalkoholowych, również dostępnych na rynku.

Powrót