Blog

Alkoholizm w czasie pandemii

Przymusowe leczenie

Terapia najczęściej odbywa się dobrowolnie i pomaga w walce z nałogiem. Niemniej jednak niekiedy chory nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu. Nieleczony alkoholizm może bowiem prowadzić nawet do śmierci, a wpływ choroby może również odbijać się na otoczeniu osoby uzależnionej. Dlatego właśnie zdarzają się wypadki, kiedy alkoholik zostaje zobowiązany do leczenia przez sąd.

 

Czy w Polsce można leczyć alkoholika bez jego zgody?

Tak. Zdarzają się sytuacje, gdy osoba uzależniona zostaje wysłana na przymusowe leczenie odwykowe przez sąd. Niemniej jednak podstawą takiego orzeczenia jest opinia zarówno biegłego psychiatry, jak i psychologa. Dzieje się tak, gdy uzależnienie wpływa nie tylko na życie i zdrowie chorego, ale i najbliższe otoczenie oraz innych. Wszelkie kwestie regulowane są przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu  narkomanii.

 

Przymusowe leczenie alkoholika – procedura

W celu otrzymania odpowiedniego wniosku “zobowiązania do leczenia” należy skierować się do gminnej lub miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Placówka ta musi być właściwa względem miejsca zamieszkania bądź pobytu uzależnionego. Gminna lub Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może skierować taką osobę na badanie przez biegłych, który wydadzą właściwą opinię. Jest to również konieczne w celu wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 

Przymusowe leczenie odwykowe - kto może zgłosić?

O taki wniosek może apelować każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i instytucja, która jest w stanie udokumentować:

- rozpad życia rodzinnego,
- uchylenie się od pracy,
- demoralizację małoletnich,
- systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Podstawą do apelacji będą również interwencje policji, pobyty w izbie wytrzeźwień, a także dokumentacja lekarska, opinia  pedagoga czy psychologa oraz wyroki w sprawie karnej. Taki wniosek następnie spływa do sądu rejonowego, który wszczyna odpowiednie postępowanie na wniosek Gminnej lub Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  lub prokuratora.

Powrót