Blog

Syndrom DDA

Syndrom DDA

Środowisko, w jakim wychowuje się dziecko ma duży wpływ na to, jakim będzie człowiekiem w przyszłości. Przede wszystkim to właśnie rodzina kształtuje jego postrzeganie samego siebie i świata oraz to, jaki będzie w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego osoby pochodzące z rodzin patologicznych przez wiele lat doświadczają skutków dorastania w trudnych warunkach i niewłaściwej opieki ze strony swoich rodziców. W przypadku, gdy są oni alkoholikami, możemy mieć do czynienia z syndromem DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików. To powszechnie spotykany problem i nie należy go bagatelizować - osoby zmagające się z nim często wymagają terapii, która może zostać przeprowadzona przez terapeutę uzależnień.

 

Czym dokładnie jest syndrom DDA i kim są osoby borykające się z tym syndromem?

DDA to dorośli ludzie, którzy weszli w samodzielne życie z dużym bagażem doświadczeń z dzieciństwa, którego trudno się pozbyć. Zostali wychowani w rodzinie z problemem alkoholowym i to wokół niego kręciło się życie wszystkich jej członków. Wobec tego, osoby te w odpowiedzi na obecne w domu dysfunkcje wykształciły w sobie mechanizmy działania łączące się z zaburzeniami na podłożu psychologicznym. Celem takich mechanizmów (stanowiących objawy syndromu DDA) było radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami w dzieciństwie. Zostały ono mocno utrwalone i dlatego objawiają się również w dorosłym życiu. Stanowią również synonim “walki o przetrwanie” w trudnych warunkach domowych i adaptacji do zaburzonych warunków dorastania.


Jak zachowują się osoby dotknięte syndromem DDA?

  • Mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, ponieważ były jako dzieci stale odrzucane przez rodziców, a ich rodzina była nieakceptowana przez społeczeństwo ze względu na obecny w niej alkoholizm. Czują się gorsi od innych i wierzą, że nie zasługują na przyjemności, nagradzanie, spełnianie własnych pragnień czy relaks.
  • Dorosłe Dzieci Alkoholików są z reguły zamknięte w sobie i czują się samotne. Borykają się z nieustannym poczuciem winy, lękiem oraz wstydem, co odbiera im radość z życia.
  • Mają problem z tworzeniem zdrowych relacji z innymi, boją się odrzucenia i nie okazują zaufania. Wchodzą w toksyczne związki, często z osobami uzależnionymi, ponieważ jest to coś “znanego” i daje swego rodzaju (złudne) poczucie bezpieczeństwa. Odczuwają potrzebę kontrolowania innych, aby zminimalizować ryzyko nieprzewidzianych zachowań - kojarzące się z pijącymi członkami rodziny.
Powrót