Blog

Syndrom DDA

Wpływ alkoholu na życie i relacje w rodzinie

Wystarczy jeden alkoholik, by móc stwierdzić, że w rodzinie występuje problem alkoholowy. W związku z tym, że wpływa nie tylko na osobę chorą, ale również na wszystkich jej członków, to często alkoholizm nazywany jest chorobą rodziny. Alkohol bywa także jedną z głównych przyczyn problemów w rodzinie, rozwodów, a nawet zaniedbań czy przemocy domowej. Jak alkohol wpływa na życie i relacje w rodzinie?

 

Alkohol a życie rodzinne

Z uwagi na to, że alkohol upośledza zarówno funkcje poznawcze, jak i zdolności fizyczne, to prędzej czy później prowadzi do zaniedbywania obowiązków domowych czy zawodowych przez chorego. Może to prowadzić również do problemów z prawem. Jazda pod wpływem czy wdawanie się w bójki i stosowanie przemocy to rezultat nadmiernego picia. WHO wskazuje, że nawet 55% doświadczeń przemocy domowej jest wynikiem nadużywania alkoholu. Dla uzależnionego picie jest ważniejsze niż wszystko inne. Koniec końców wszystko to wpływa na życie i relacje w rodzinie.

 

Współuzależnienie

W tak zwanej rodzinie alkoholowej początkowo psuje się komunikacja. Nadużywanie trunków wysokoprocentowych przez partnera wywołuje szereg skrajnych emocji, takich jak poczucie winy, porzucenia czy braku skuteczności, gniew i smutek. Niestety, gdy oboje rodziców walczy z problemem alkoholowym, to role w rodzinie zostają zaburzone i niekiedy to właśnie dzieci pełnią funkcję opiekunów dla rodzeństwa czy nawet rodziców. Wszystko to ma ogromny wpływ na rozwój dzieci oraz ich osobowość. Skutkiem uzależnienia są także problemy finansowe. Uzależnieni sięgają po chwilówki i zastawiają cenne przedmioty, by mieć na kolejną butelkę alkoholu.

 

Skutki alkoholizmu w rodzinie

Nadmierne picie jednej osoby przysparza wielu problemów i prowadzi do destrukcji i rozpadu rodziny. Chory nie dotrzymuje obietnic, dochodzi do konfliktów, niewierności, rozstania lub rozwodu, a nawet przemocy domowej. Pojawiają się także choroby dzieci alkoholików. Niestety rany psychiczne odniesione podczas życia z alkoholikiem nie goją się z momentem separacji. Istnieją nawet grupy wsparcia dla rodzin alkoholików oraz terapie, np. dla osób współuzależnionych czy Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Powrót