Blog

Syndrom DDA

Wpływ Jogi na terapię odwykową

Praktyka Jogi na świecie, jak i w Polsce każdego dnia zyskuje coraz bardziej na popularności, skutecznie poprawiając jakość życia wielu ludzi. Jest to potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. 

 

Ale jaki może mieć wpływ na terapię odwykową?

Joga (w skrócie) jest to system filozoficzny wywodzący się z Indii, który w holistyczny sposób podchodzi do ludzkiej Istoty. Opiera się na uważnej pracy z ciałem poprzez rozmaite ćwiczenia fizyczne, oddechowe, medytację oraz praktykę uważności. Jej dobroczynny wpływ został dostrzeżony już wiele lat temu, dzięki czemu na stałe zagościła w naszej codzienności. Z biegiem lat została jednak dostosowana tak, aby sprostać wymaganiom oraz potrzebom współczesnego człowieka i świata.

 

Ogromny pęd życia, wszechobecny stres, powszechność rozmaitych uzależnień i zaburzeń psychicznych – to tylko kilka z licznych kwestii, z którymi musi zmagać się współczesny człowiek.

 

Joga wykorzystywana jest nie tylko w celu poprawy ogólnej sprawności fizycznej, radzenia sobie z bólem (np. kręgosłupa), ale ogólnej poprawy jakości życia zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej.

 

Poprzez łagodną pracę z ciałem i umysłem pomaga zatrzymać się uważnie w momencie „tu i teraz”, daje skuteczne narzędzia i techniki do radzenia sobie ze stresem, impulsami jak i kontrolowaniem własnych emocji. Co więcej, buduje poczucie samodyscypliny oraz zwiększa świadomość , jak i poczucie własnego ciała (czucie głębokie - priopercepcja). Pomaga również zharmonizować wewnętrzne i zewnętrzne aspekty ludzkiego istnienia, które w wyniku uzależnienia ulegają destabilizacji.

 

Jest też wspaniałą formą spędzania wolnego czasu, który dla osób zmagających się z problemem alkoholu bądź hazardu, po zakończeniu terapii odwykowej, może być problematyczny.  Dotychczas bowiem czas wolny oznaczał – alkohol bądź granie.  Odnalezienie się w nowej rzeczywistości po zakończeniu terapii jest dużym wyzwaniem.

 

Przytaczając tutaj definizję zdrowia wg. WHO – obejmuje ono dobrostan psychiczny, umysłowy oraz społeczny. Traktuje człowieka w sposób holistyczny, nie skupiając się tylko na fizycznym aspekcie zdrowia (pogląd ten był powszechny w przeszłości). Dokładnie tak też działa joga. Ujmuje człowieka w sposób holistyczny. Nie da się bowiem oddzielić emocji od ciała i ciała od emocji. Z tego też powodu znajduję coraz to większe zastosowanie w psychoterapii czy leczeniu uzależnień, co jest podparte licznymi badaniami. 

 

W obszarze badań przodują Stany Zjednoczone, gdzie już od wielu lat Joga wykorzystywana była w leczeniu np. PTSD (zespół stresu pourazowego) u weteranów wojennych, a także ofiar dotkniętych klęską żywiołową np. huraganem czy wybuchem bomby.

 

Joga skutecznie zmniejszyła napady PTDS, ataki paniki, bezsenność oraz episody depresji u ofiar huraganu Katrina (2005). Badanie zostało przeprowadzone na grupie 26 osób w wieku od 20 do 58 lat.

 

Inne,  przeprowadzone na terenie Szwecji dowiodły, iż włączenie Jogi do 10-cio tygodniowego programu leczenia uzależnienia od alkoholu, skutecznie obniżyło spożycie tej substancji u osób badanych (zajęcia jogi raz w tygodniu) po zakończeniu terapii odwykowej. W grupie kontrolnej pacjentom został zaoferowany standardowy program leczenia bez praktyki Jogi, gdzie nie zaobserowano znaczących zmian.

 

Z tego też powodu w naszym ośrodku oferujemy naszym Pacjentom zajęcia Jogi, jako obiecujące uzupełnienie do konwencjonalnej terapii.  Dochodzi do niej do bardzo wielu trudnych emocji i sytuacji, które mają kluczowe znaczenie w procesie leczenia odwykowego od alkoholu bądź hazardu.

 

Joga pozwala wyciszyć się, zrelaksować, uwolnić napięcia tkwiące w ciele i daje niezbędne narzędzia do pracy z własnymi emocjami, które tak bardzo mają „odzwierciedlenie” w ludzkim ciele. Dla wielu naszych Absolwentów jest to piękny początek do dalszej drogi radzenia sobie z problemem uzależnienia i własnego samorozwoju.

Powrót